Lauryn's System - You'Ll Never Put A Better Bit Of Lauryn On Your Knife.

virusrensning göteborg

Posted Oct. 2, 2015, 1:32 a.m. By lauryn Tags: Data

Det var en gång en virusrensning i Göteborg som blev väldigt omfattande. Den utfördes mitt i influensasäsongen när förekomsten av virus var som allra högst. Det var flera olika sorters influensa, som fågelinfluensa, svininfluensa och s k vanlig influensa, maginfluensa, vinterkräksjuka, för att inte tala om alldeles vanliga förkylningsvirus, vilka det finns många av. Sedan var det ju dessutom en massa andra vanligt eller mindre vanligt förekommande virus som florerade samtidigt, t ex herpesvirus, HIV-virus, och datavirus, vilka det finns hur många som helst.